อารักขาพืช

คูมูลัส® ดีเอฟ

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่นราแป้ง

กำมะถัน (sulfur) ป้องกันกำจัดราแป้ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สารกำจัดราแป้ง (powdery mildew) คุณภาพสูง

สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

โทร 02-4487567

เวปไซต์ www.sahaikaset.com

เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd

LINE ID: @Sahaikaset

ดาวน์โหลด
Kumulus Image
ถั่วลันเตา
โรคพืช อัตรา
ราแป้ง 30 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร