Skip to main content
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ แผนกอารักขาพืช บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ธุรกิจอารักขาพืชเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืช ซึ่งคิดค้นพัฒนามาอย่างยาวนาน

เคล็ดลับที่ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวได้ราคาที่ดีคือข้าวเมล็ดใส และเมล็ดเต็มได้น้ำหนัก  คุณรู้หรือไม่? การลดปริมาณข้าวเมล็ดด่างและเมล็ดหัก สามารถช่วยเพิ่มราคาโดยเฉลี่ย 1 บาท ต่อกิโลกรัม 

ข้าว

Rice

BASF ได้นำเสนอโปรแกรมการฉีดพ่น เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องวัชพืช  ปัญหาแมลงศัตรูพืช ปัญหาโรคพืช

มันฝรั่ง

potato

พืชอาหารที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมการดูแลรักษาจะมุ่งเน้นไปในการป้องกันกำจัดโรคพืชอันเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้

ข้าวโพด

Corn thumb

ปัญหากวนใจเกษตรกรจะได้รับการแก้ไขด้วยโปรแกรมการฉีดพ่นในข้าวโพดซึ่งแก้ปัญหาวัชพืชและโรคพืชรบกวน