256
เกษตรกรรม - งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

อารักขาพืช

แผนกอารักขาพืช

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ของ แผนกอารักขาพืช บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ธุรกิจอารักขาพืชเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืช ซึ่งคิดค้นพัฒนามาอย่างยาวนาน

เคล็ดลับที่ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง
Farmer inspecting rice grains
Orvego

ออวีโก®

ป้องกันจำกัดโรคพืชด้วย Initium® เทคโนโลยี

เฮดไลน์

เฮดไลน์®

สารป้องกันกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดทั้งเชื้อราชั้นต่ำและชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคยางไหล โรคใบจุดสีม่วง และ โรคแอนแทรกโนส

Integral

อินทิกรัล®

เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร มั่นใจใช้ "อินทิกรัล"

Clio

คลิโอ®

นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด

กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงและหนูรบกวน

การควบคุมแมลง สัตว์รบกวนในเมืองและชนบท

การควบคุมแมลงและหนู