อารักขาพืช

ฟอรัม®

ประสิทธิภาพสูง ปลอดฝนสั้น คุ้มครองยาวนาน

ฟอรัม – สารป้องกันกำจัดเชื้อรายับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตและตายในที่สุด ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากสารอื่นจึงทำให้ฟอรัมมีประสิทธิภาพดีทั้งในด้านป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ดื้อต่อสารชนิดอื่น เช่น เชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างและไฟท็อปทอร่า

คุณสมบัติ
สารป้องกันกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง
 
ระยะปลอดฝนสั้น
 
คุ้มครองยาวนาน
 

ปลอดภัยต่อพืชปลูก

ดาวน์โหลด
Forum Image
ฟอรัม Field