อารักขาพืช

ออวีโก®

หยุดโรคใบไหม้ ปกป้องผลผลิต 

ป้องกันจำกัดโรคพืชด้วย Initium® เทคโนโลยี ป้องกันและรักษาในขวดเดียว

คุณสมบัติ
  • ยับยั้งกระบวนการหายใจและการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา แก้ปัญหาดื้อยา
  • ใช้ง่ายละลายดี ไม่มีฝุ่น ไม่เหม็น ไม่ตกตะกอน
  • ปลอดฝนสั้นเพียง 1 ชั่วโมง 
  • ปลอดภัยต่อดอก ต่อพืชปลูก ฉีดได้ทุกระยะ

สามารถซื้อสินค้าได้ที่

ดาวน์โหลด