อารักขาพืช

ออวีโก®

หยุดโรคใบไหม้ ปกป้องผลผลิต 

ป้องกันจำกัดโรคพืชด้วย Initium® เทคโนโลยี ป้องกันและรักษาในขวดเดียว

คุณสมบัติ

ยับยั้งกระบวนการหายใจและการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา แก้ปัญหาดื้อยา

ใช้ง่ายละลายดี ไม่มีฝุ่น ไม่เหม็น ไม่ตกตะกอน

ปลอดฝนสั้นเพียง 1 ชั่วโมง 

ปลอดภัยต่อดอก ต่อพืชปลูก ฉีดได้ทุกระยะ

ดาวน์โหลด
Orvego Image
Orvego brochure