อารักขาพืช

แรมเพจ®

ออกฤทธิ์นาน ผักไม่เสียนวล ผลผลิตได้คุณภาพ

มีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนไม่ให้เป็นปัญหากวนใจของเกษตรกร เมื่อท่านฉีด แรมเพจ ลงในแปลง จะพบว่าปัญหาเกี่ยวกับหนอนจะหมดไป เช่น หนอนกระทู้หอม และหนอนใยผัก

คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพสูง
 
ควบคุมและกำจัดได้ยาวนาน
 

ไม่ทำให้ผักเสียนวล

ผลผลิตได้คุณภาพ

ดาวน์โหลด
Rampage Image
คะน้า
อัตราที่แนะนำ ศัตรูพืช

30-40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร

หนอนใยผัก

30-40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร

หนอนกระทู้หอม