อารักขาพืช

แรมเพจ®

ออกฤทธิ์นาน ผักไม่เสียนวล ผลผลิตได้คุณภาพ

มีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนไม่ให้เป็นปัญหากวนใจของเกษตรกร เมื่อท่านฉีด แรมเพจ ลงในแปลง จะพบว่าปัญหาเกี่ยวกับหนอนจะหมดไป เช่น หนอนกระทู้หอม และหนอนใยผัก

คุณสมบัติ
  • ประสิทธิภาพสูง
  • ควบคุมและกำจัดได้ยาวนาน
  • ไม่ทำให้ผักเสียนวล
  • ผลผลิตได้คุณภาพ

สามารถซื้อสินค้าได้ที่

คะน้า
อัตราที่แนะนำ ศัตรูพืช

30-40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร

หนอนใยผัก

30-40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร

หนอนกระทู้หอม
ดาวน์โหลด