อารักขาพืช

คาเดร®

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ใช้พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)

มีฤทธิ์ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ปอวัชพืช และผักโขม วัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาวเล็ก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ปอวัชพืช และผักโขม  
  • ควบคุม วัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาวเล็ก

ใช้ คาเดร 125 ซีซี ผสม สะต๊อมพ์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อพื้นที่ 2-2.5 ไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก

สนใจติดต่อ บริษัท บาก้า จำกัด
โทร 02-7903555

อ้อย
พ่นบนพื้นที่ อัตรา ผสมน้ำ
1 ไร่ 50-100 ซีซี 60-80 ลิตร
1 งาน 15-25 ซีซี 15-20 ลิตร

 

ดาวน์โหลด