อารักขาพืช

ทีทริส®

ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในนาหว่านน้ำตม

สารโพรฟอกซิดิม (profoxydim) กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • สารกำจัดวัชพืชใบแคบในนาหว่านน้ำตม
  • สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด
  • โทร 02-4487567
  • เวปไซต์ www.sahaikaset.com
  • เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd
  • LINE ID: @Sahaikaset
ข้าวนาหว่านน้ำตม
 
อัตรา พ่นบนพื้นที่
220-260 ซีซี/ น้ำ 60-80 ลิตร 1 ไร่
55-65 ซีซี/ น้ำ 15-20 ลิตร 1 งาน
พ่นหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 15 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกและทดน้ำเข้าหลังพ่นสารกำจัดวัชพืชประมาณ 2 วัน

 

ดาวน์โหลด