อารักขาพืช

บาสต้า® เอ็กซ์

Control stubborn weeds safely with the herbicide farmers trust with their most sensitive crops

ชื่อสามัญ: กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) สูตร: 15% W/V SL

คุณสมบัติ

กำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง

กำจัดวัชพืชแบบสัมผัส

กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าเขมร ผักปราบและหญ้ากัญชา

ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 4 ชั่วโมง เท่านั้น

มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดิน