อารักขาพืช

บาสต้า® เอ็กซ์

ควบคุมวัชพืชดื้อยาได้อย่างปลอดภัยด้วยสารกำจัดวัชพืชที่เกษตรกรไว้วางใจให้ดูแลพืชที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดของพวกเขา

ชื่อสามัญ: กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) สูตร: 15% W/V SL

Basta-X Product Bottle
คุณสมบัติ
  • กำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง
  • กำจัดวัชพืชแบบสัมผัส
  • กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าเขมร ผักปราบและหญ้ากัญชา
  • ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 4 ชั่วโมง เท่านั้น
  • มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดิน

สามารถซื้อสินค้าได้ที่