อารักขาพืช

คลิโอ®

นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด

ใหม่ล่าสุด สารโทพรามีโซน (topramezone) กำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ใช้ได้ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดพ่อ-แม่พันธุ์
  • ใช้หลังหยอดข้าวโพด 2-3 สัปดาห์ (หรือวัชพืชมีจำนวน 3-5 ใบ)
  • ฉีดทับข้าวโพดได้
  • สนใจติดต่อ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  • โทร 02-2338191
  • เวปไซต์ www.chiataigroup.com
  • เฟซบุ้ก ChiaTai Plantprotection อารักขาพืช เจียไต๋
ดาวน์โหลด