อารักขาพืช

คลิโอ®

นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด

ใหม่ล่าสุด สารโทพรามีโซน (topramezone) กำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้ได้ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดพ่อ-แม่พันธุ์

ใช้หลังหยอดข้าวโพด 2-3 สัปดาห์ (หรือวัชพืชมีจำนวน 3-5 ใบ)

ฉีดทับข้าวโพดได้

สนใจติดต่อ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

 

โทร 02-2338191

เวปไซต์ www.chiataigroup.com

เฟซบุ้ก ChiaTai Plantprotection อารักขาพืช เจียไต๋

ดาวน์โหลด
Clio Image