อารักขาพืช

เฮดไลน์®

ทนแล้ง แข็งแรง เขียวไว เพิ่มผลผลิต พิชิตโรครา

เฮดไลน์ – สารป้องกันกำจัดโรคพืชประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดทั้งเชื้อราชั้นต่ำและชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคยางไหล โรคใบจุดสีม่วง และ โรคแอนแทรกโนส

คุณสมบัติ
ดูดซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง
ระยะเว้นการพ่นสารครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นเพียง 3 วัน
เหมาะกับระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)
ดาวน์โหลด
็Headline

อัตราที่แนะนำ

ข้าวโพด
อัตราที่แนะนำ โรค

10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ใบไหม้แผลใหญ่

 

พริก
อัตราที่แนะนำ โรค

10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

แอนแทรกโนส

 

แคนตาลูป
อัตราที่แนะนำ โรค

10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ยางไหล

 

หอมหัวใหญ่
อัตราที่แนะนำ โรค

10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ใบจุดสีม่วง