อารักขาพืช

เฮดไลน์®

ทนแล้ง แข็งแรง เพิ่มผลผลิต พิชิตโรคราในพืช

เฮดไลน์ – สารป้องกันกำจัดโรคพืชประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ป้องกัน กำจัดทั้งเชื้อราชั้นต่ำ และชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นโรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคยางไหล โรคใบจุดสีม่วง และแอนแทรกโนส

  • ดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง
  • ระยะเว้นการพ่นสารครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นเพียง 3 วัน
  • เหมาะกับระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)

สามารถซื้อสินค้าได้ที่