391

อารักขาพืช

ความปลอดภัยของเกษตรกร (BASF Safety First)

BASF Safety First มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรคำนึงถึงความปลอดภัย รู้จักวิธีป้องกันตนเองเมื่อใช้สารเคมีและที่สำคัญต้องใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นอันดับแรก

เราได้มอบชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย (BASF Safety Kit) แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสวมใส่และป้องกันตนเองในขณะที่พ่นสารเคมีทางการเกษตร อีกทั้งยังสร้างความตระหนักว่า "ความปลอดภัยต้องมาก่อน"

ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา
การป้องกันตัวเองก่อนใช้สารเคมี
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชุดป้องกันตนเองแบบมืออาชีพนี้ จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยลดการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อารักขาพืชโดยตรงซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของการทำการเกษตรที่ถูกต้อง
เพราะเราอยากให้เกษตรกรไทยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

อ่านต่อ

Safety Image