501

อารักขาพืช

ทำอย่างไรถึงจะได้ผลผลิตที่ดีในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก

ปีนี้ ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะได้ผลผลิตที่ดี แต่ด้วยราคาที่สูงขึ้น การใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าพืชมีความอุดมสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า อ่านเพิ่มเติมเพื่อค้นหาขั้นตอนที่จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนจากราคาผลผลิตที่สูงขึ้นในฤดูกาลนี้

rice farmer inspecting grains

ด้วยสถานะการณ์ภัยแล้งในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยและข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและการขนส่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส – ส่งผลให้ผลผลิตข้าวน่าจะลดลงในปีนี้ ขณะที่ความต้องการข้าวที่ยังคงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทั่วโลกกำลังวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

สถานการณ์เหล่านี้ และการลดลงของผลผลิตข้าว น่าจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น สำหรับเกษตรกรผู้ซึ้งสามารถเพิ่มผลผลิตในสภาวะการณ์ที่ท้าทายนี้ได้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์

คุณสามารถเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในฤดูกาลนี้?

ขั้นแรก ดูแลข้าวของคุณให้ดีที่สุด

โดยแน่ใจว่าข้าวของคุณได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและได้รับการปกป้องจากศัตรูพืชดีพอ การดูแลข้าวอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอนั้นมีความสำคัญมาก สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แม้ในสภาวะที่ยากลำบากนี้

ขั้นที่สอง ต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพของข้าวด้วย

นอกจากผลผลิตแล้วคุณภาพของเมล็ดข้าวเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ได้ราคาที่ดี ผู้รับซื้อข้าวต้องการข้าวเมล็ดใสและไม่มีเมล็ดหัก

Product Bottle of Seltima

เซลติมา®
โซลูชั่นที่ทำให้ได้ข้าวเมล็ดใส เมล็ดเต็ม และเต็มไปด้วยผิวสีทอง

  • ออกฤทธิ์ทันทีที่ฉีดพ่น
  • ช่วยให้ข้าวออกรวงสม่ำเสมอได้น้ำหนักดี
  • ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคข้าว

อ่านต่อ

broken and chalky rice grains

โดยปกติ เรามักพบอาการเมล็ดด่างในช่วงที่มีฝนและความชื้นสูง แต่ในสภาพที่แห้งก็สามารถเกิดขึ้นเช่นกัน เกษตรกรต้องแน่ใจว่าได้ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราในนาข้าวที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเมล็ดด่างได้

สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเมล็ดลีบและเมล็ดหัก เกษตรกรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการป้องกันโรคและให้สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวต่อสู้และจัดการกับสภาวะเครียดเหล่านี้ได้