อารักขาพืช

Farmer holding rice grains

เคล็ดลับที่ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวได้ราคาที่ดีคือข้าวเมล็ดใส และเมล็ดเต็มได้น้ำหนัก

คุณรู้หรือไม่? การลดปริมาณข้าวเมล็ดด่างและเมล็ดหัก สามารถช่วยเพิ่มราคาโดยเฉลี่ย 1 บาท ต่อกิโลกรัม และเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้ คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซลติมาที่ช่วยคุณควบคุมโรคในข้าวได้ดีด้วย 2 ขั้นตอนที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ

2 ขั้นตอนที่ทำให้คุณได้ข้าวที่มีคุณภาพดี

Booting and Flowering Stage of Rice Field

ขั้นตอนที่ 1: ฉีดพ่นเซลติมาให้ถูกเวลา
เซลติมาฉีดช่วงข้าวตั้งท้องและข้าวออกรวง

ขั้นตอนที่ 2: ฉีดพ่นเซลติมาในอัตราที่เหมาะสม
เซลติมา 120 ซีซี ต่อ ไร่

Product Bottle of Seltima

เซลติมา®
โซลูชั่นที่ทำให้ได้ข้าวเมล็ดใส เมล็ดเต็ม และเต็มไปด้วยผิวสีทอง

  • ออกฤทธิ์ทันทีที่ฉีดพ่น
  • ช่วยให้ข้าวออกรวงสม่ำเสมอได้น้ำหนักดี
  • ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคข้าว

ซื้อตอนนี้!


ผลที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้และใช้เซลติมา

โรคเมล็ดด่าง

โรคเมล็ดด่าง

โรคเน่าคอรวง

โรคเน่าคอรวง

โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง

โรคใบไหม้

โรคใบไหม้

โรคใบขีด

โรคใบขีด

มาฟังเสียงจากผู้ใช้จริง