86

อารักขาพืช

ข้าว

BASF ได้นำเสนอโปรแกรมการฉีดพ่น เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องวัชพืชเช่น หญ้าแดง หญ้าดอกขาวและหญ้าข้าวนก  ปัญหาแมลงศัตรูพืชเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว และ หนอนห่อใบข้าว ปัญหาโรคพืชเช่น โรคกาบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง

ทำอย่างไรถึงจะได้ผลผลิตที่ดีในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก
rice farmer inspecting grains
เคล็ดลับที่ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง
Rice Grains
Rice Solution Image