อารักขาพืช

ค้นหาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช BASF

หน้านี้จะให้ภาพรวมของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากพืชที่เลือก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และฉลาก

แสดงผล 11 - 15 จาก 20 ผลิตภัณฑ์

กำมะถัน (sulfur) ป้องกันกำจัดราแป้ง

สารโพรฟอกซิดิม (profoxydim) กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู

มีฤทธิ์ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ปอวัชพืช และผักโขม วัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาวเล็ก

มีฤทธิ์ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และ ผักเบี้ยใหญ่ วัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็กและหญ้าตีนกา

สารเพนไดเมทาลิน สูตรแคปซูล ควบคุมวัชพืชได้ดี ไร้ปัญหาหญ้ากวนใจ