401

อารักขาพืช

การซื้อธุรกิจ

บีเอเอสเอฟ เข้าซื้อธุรกิจกลูโฟซิเนท แอมโมเนียมจากบริษัทไบเออร์ ครอป ซายน์
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์สารกำจัดวัชพืช บาสต้า® (Basta®) จะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาในรายการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบีเอเอสเอฟ
เราเชื่อมั่นว่าความต่อเนื่องในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ไบเออร์ ครอป ซายน์ จะยังเป็นผู้ให้บริการลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ บาสต้า® เช่นเดิมจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ทางบีเอเอสเอฟจะทำการติดต่อไปยังลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ บาสต้า® เพื่อแจ้งข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

ลิงค์/ข้อมูลสำคัญ