อารักขาพืช

เลอแซ็ค® 3จี

หว่านก่อน คุมก่อน ข้าวเล็กเขียวไว ปลอดภัย ไร้เพลี้ยหนอน

ยาหว่านประสิทธิภาพสูง ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟข้าว และ หนอนกอข้าว

คุณสมบัติ
ยาหว่านประสิทธิภาพสูง
 
ป้องกันช่วงข้าวเล็ก
 

ไร้เพลี้ยหนอนกวนใจ

ดาวน์โหลด
เลอแซ็ค 3จี
lesak3g brochure