อารักขาพืช

เลอแซ็ค® 3จี

หว่านก่อน คุมก่อน ข้าวเล็กเขียวไว ปลอดภัย ไร้เพลี้ยหนอน

ยาหว่านประสิทธิภาพสูง ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟข้าว และ หนอนกอข้าว

คุณสมบัติ
  • ยาหว่านประสิทธิภาพสูง
  • ป้องกันช่วงข้าวเล็ก
  • ไร้เพลี้ยหนอนกวนใจ

สามารถซื้อสินค้าได้ที่

ดาวน์โหลด