อารักขาพืช

เลอแซ็ค® เอสซี

มาตรฐานเยอรมัน ปราบเพลี้ยและหนอน ได้หลากหลายชนิด   

สารกำจัดเพลี้ย แมลง และหนอน ที่สามารถใช้ได้ทั้งในนาข้าว พืชไร่ และ ไม้ผล

คุณสมบัติ

ใช้กำจัดเพลี้ยและหนอนได้หลายชนิด

สามารถใช้ผสมกับสารกำจัดแมลง และสารกำจัดโรคพืชอื่นๆได้ 

กลิ่นไม่ฉุน

ดาวน์โหลด
เลอแซ็ค® เอสซี