อารักขาพืช

เลอแซ็ค® เอสซี

มาตรฐานเยอรมัน ปราบเพลี้ยและหนอน ได้หลากหลายชนิด   

สารกำจัดเพลี้ย แมลง และหนอน ที่สามารถใช้ได้ทั้งในนาข้าว พืชไร่ และ ไม้ผล

คุณสมบัติ
  • ใช้กำจัดเพลี้ยและหนอนได้หลายชนิด
  • สามารถใช้ผสมกับสารกำจัดแมลง และสารกำจัดโรคพืชอื่นๆได้ 
  • กลิ่นไม่ฉุน

สามารถซื้อสินค้าได้ที่

ดาวน์โหลด