อารักขาพืช

แอสเซนด์®

ฤทธิ์แรง ตายนาน กำจัด เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ และด้วงหมัดผัก

กำราบแมลงศัตรูพืชในนาข้าวและแปลงผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ และด้วงหมัดผัก

คุณสมบัติ

กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลาย

ประสิทธิภาพสูง 

สามารถกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเห็นผล

สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

โทร 02-4487567

เวปไซต์ www.sahaikaset.com

เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd

LINE ID: @Sahaikaset

ดาวน์โหลด
Ascend Image

อัตราที่แนะนำ

ข้าว
ศัตรูพืช อัตรา
เพลี้ยไฟ 4 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร
หนอนกอ 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร
หนอนม้วนใบ 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร

 

คะน้า
ศัตรูพืช อัตรา
ด้วงหมัดผัก 20-30 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร