506

อารักขาพืช

วัชพืช 6 อันดับแรกในแปลงปลูกมันสำปะหลัง

วัชพืชเป็นศัตรูตัวฉกาจของเกษตรกร – ขโมยสารอาหาร ขโมยผลผลิต และรายได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัชพืชปราบยาก ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องเผชิญและวิธีการจัดการกับมัน

การควบคุมวัชพืชเหล่านี้เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสารกำจัดวัชพืชบางชนิดไม่มีประสิทธิภาพ หรือทำให้มันสำปะหลังเกิดความเสียหาย สารกำจัดวัชพืช บาสต้า เอ็กซ์ ของบริษัท บีเอเอสเอฟ จะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดวัชพืชเหล่านี้ในขณะที่มั่นใจว่ามันสำปะหลังจะได้รับความปลอดภัย

วันนี้คุณจะปกป้องมันสำปะหลังของคุณ!

Dactyloctenium aegyptium

หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium)

หญ้าที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและสามารถตั้งรกรากในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วชอบดินแห้ง ซึ่งมักจะอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้น

Digitaria sanguinalis

หญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis)

เดิมมีถิ่นกำเนิดในยุโรป ปัจจุบันพบหญ้าตีนนกได้ทั่วไป หญ้าตีนนก 1 ต้นสามารถผลิตเมล็ดได้มากกว่า 150,000 เมล็ด มันสามารถแพร่กระจายได้ดีแม้ในสภาวะแห้งแล้ง และเป็นหญ้าที่กำจัดยากเนื่องจากสามารถงอกใหม่ได้

Eleusine indica

หญ้าตีนกา (Eleusine indica)

เป็นหญ้าใบแคบ ออกดอกตลอดปี กระจายไปทั่วพื้นที่ที่อบอุ่นทั่วโลก หญ้าตีนกาจะเจริญเติบโตในสภาพอากาศร้อนและสามารถทนต่อความแล้งเพราะมีระบบรากที่แผ่กว้าง มันสามารถเจริญเติบโตได้แม้ในสภาพดินตื้น ดินที่อัดแน่น และมีความทนทานต่อสารกำจัดวัชพืชทั่วไป

Praxalis clematidea

หญ้าสาบม่วง (Praxalis clematidea)

เป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ เป็นไม้ล้มลุกกลางแจ้งที่มีอายุเพียงปีเดียวตาย แต่ละต้น สามารถผลิตเมล็ดสีดำขนาดเล็กได้หลายร้อยเมล็ด หญ้าสาบม่วงเติบโตในพื้นที่เขตร้อนเช่นประเทศไทย คุณสามารถสังเกตได้จากลำต้นที่มีขน และดอกมีสีฟ้าม่วง

Dichanthium annulatum

หญ้าแหวน (Dichanthium annulatum)

หญ้านี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เติบโตในสภาพดินที่หลากหลาย ตั้งแต่ดินร่วน ดินทรายและดินเหนียวที่ระบายน้ำได้ไม่ดี นอกจากนี้ยังทนแล้ง เมล็ดพันธุ์ที่เบามากสามารถกระจายไปตามลม ทำให้สามารถแพร่กระจายได้ง่าย

Ipomoea obscura

หญ้าสะอึก (Ipomoea obscura)

เป็นวัชพืชเถาเลื้อยในตระกูลผักบุ้ง สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หากไม่ได้ทำการกำจัดหญ้าสะอึกจะเติบโตพร้อมกับพืช แทรกแซงการเติบโต และทำให้ปริมาณผลผลิตที่ได้ลดลง