อารักขาพืช

สะต๊อมพ์®

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ใช้พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)

มีฤทธิ์ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และ ผักเบี้ยใหญ่ วัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็กและหญ้าตีนกา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีฤทธิ์ควบคุม วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และ ผักเบี้ยใหญ่ 
  • ควบคุมวัชพืชแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็กและหญ้าตีนกา

ใช้ คาเดร 125 ซีซี ผสม สะต๊อมพ์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อพื้นที่ 2-2.5 ไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก

สนใจติดต่อ บริษัท บาก้า จำกัด
โทร  02-7903555

อ้อย
พ่นบนพื้นที่ อัตรา ต่อน้ำ
1 ไร่ 600 ซีซี 60-80 ลิตร

 

 

ดาวน์โหลด