อารักขาพืช

พราว® ซีเอส

นวัตกรรมใหม่สูตรแคปซูล

สารเพนไดเมทาลิน สูตรแคปซูล ควบคุมวัชพืชได้ดี ไร้ปัญหาหญ้ากวนใจ

คุณสมบัติ

เก่งคุมแห้ง ทนแล้ง มีฤทธิ์คุมหญ้าได้ยาวนาน

กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทิ้งคราบ

ปลอดภัยต่อพืชปลูก

ดาวน์โหลด
prowl cs