อารักขาพืช

สโตรบี้®

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ช่วยชาวนาแก้ปัญหาโรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ในนาข้าว

ครีซอกซิม-เมทิล 50% WG (Kresoxim-methyl) แก้ปัญหา "โรคใบจุดสีน้ำตาล" ในนาข้าว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ป้องกันกำจัด โรคใบจุดสีน้ำตาล

ใช้ง่าย คุ้มค่า คุ้มราคา

แนะนำที่อัตรา 12-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด 

โทร 02-4487567

เวปไซต์ www.sahaikaset.com

เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd

LINE ID: @Sahaikaset

ดาวน์โหลด
Stroby Image