อารักขาพืช

โอปุส®

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง และ โรคเมล็ดด่าง

สารอีพอกซีโคนาโซล ป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในข้าว 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ป้องกันกำจัด โรคกาบใบแห้ง และ โรคเมล็ดด่างในนาข้าว
  • คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน
  • สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด 
  • โทร 02-4487567
  • เวปไซต์ www.sahaikaset.com
  • เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd
  • LINE ID: @Sahaikaset
ดาวน์โหลด