อารักขาพืช

โอปุส®

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง และ โรคเมล็ดด่าง

สารอีพอกซีโคนาโซล ป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในข้าว 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ป้องกันกำจัด โรคกาบใบแห้ง และ โรคเมล็ดด่างในนาข้าว

คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน

สนใจติดต่อ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด 

โทร 02-4487567

เวปไซต์ www.sahaikaset.com

เฟสบุ้ก Sahaikaset Agrochemicals.,Co.Ltd

LINE ID: @Sahaikaset

ดาวน์โหลด
Opus Image