อารักขาพืช

อินทิกรัล®

ชีวภัณฑ์พิชิตโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร มั่นใจใช้ "อินทิกรัล"

บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) สายพันธุ์ เอ็มบีไอ 600 จากอเมริกา

คุณสมบัติ

ชีวภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ป้องกันและรักษาโรคแอนแทรคโนสในพริก (กุ้งแห้ง)

สูตรครีมไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำง่ายไม่เหลือตะกอน

ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

ดาวน์โหลด
Integral Image
Integral brochure