อารักขาพืช

เลอแซ็ค® เอสซี

ไร้เพลี้ยหนอน มาตรฐานเยอรมัน ช่วยเกษตรกำจัดเพลี้ย หนอน ได้หลากหลายชนิด

เลอแซ็ค เอสซี เป็นสารกำจัดแมลง เพลี้ย หนอน ที่สามารถใช้ได้ทั้งในนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล

ใช้กำจัดเพลี้ย หนอน แมลง ได้หลายชนิด

สามารถผสมกับสารกำจัดแมลง และโรคพืชได้

ดาวน์โหลด
เลอแซ็ค เอสซี