อารักขาพืช

ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อมูลทั้งหมดนี้ให้โดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลและจะถูกบันทึกและจัดเก็บโดยระบบไอที (IT System) ของ บริษัท บีเอเอสเอฟ เอสอี (BASF SE) โดยจะใช้ข้อมูลที่ให้นี้เพื่อตอบคำขอของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น บีเอเอสเอฟจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อตอบคำถามของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกส่งต่อไปยัง บริษัทในเครือของบีเอเอสเอฟ หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวสาร โดยคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยคุณจะพบลิงค์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ท้ายจดหมายข่าวสารแต่ละฉบับที่คุณได้รับ
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อมูลทั้งหมดนี้ให้โดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลและจะถูกบันทึกและจัดเก็บโดยระบบไอที (IT System) ของ บริษัท บีเอเอสเอฟ เอสอี (BASF SE) โดยจะใช้ข้อมูลที่ให้นี้เพื่อตอบคำขอของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น บีเอเอสเอฟจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อตอบคำถามของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกส่งต่อไปยัง บริษัทในเครือของบีเอเอสเอฟ หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวสาร โดยคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยคุณจะพบลิงค์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ท้ายจดหมายข่าวสารแต่ละฉบับที่คุณได้รับ
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.